www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,340,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 14.2 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Bạc Liêu (BLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A02, A16, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Trung Cấp Công Nghệ Việt Mỹ (VATS)
Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (DONGAN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 350,000 VNĐ/tháng
Học phí: 15,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2
Học phí: 20,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 34.8 điểm
Logo
kế toán - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,782,500 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 23.31 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) (VNUF2)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,360,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Bình Dương (BDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 213 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học xây dựng miền trung (MUCE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Sonadezi)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghệ miền Đông (MIT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn (SGI)
Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Trường Đại học xây dựng Miền Tây (MTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 265 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2022: 21.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tân tạo (TTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 15 , ký túc xá tháng: , Điều kiện TB 3 năm THPT >= 6
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, B08
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 6,460,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Hoc viện ngân hàng (cơ sở phú yên) (NHP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Quang trung (QTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A07, B02, B04
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 16.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (LAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A04, A08, A09, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 14.0 điểm