Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán Sunderland - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Ngành Kế toán - Học viện Chính sách và Phát triển (APD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 27,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D09
Điểm chuẩn 2021: 17.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Hải Dương (UHD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 15.25 - 15.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 280 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C14
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) (HVNH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 495 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D09
Điểm chuẩn 2021: 22.75 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 16.0 điểm
Logo
Kế toán - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía nam) (PTIT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 23.95 điểm
Logo
Ngành Kế toán - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,072,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 20.35 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 20.85 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Lạc Việt (LACVIET)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,700,000 VNĐ/năm