Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,262,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2021: 17.75 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 18.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hải Dương (UHD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 15.5 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tây Đô (TDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A02, C01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, K01
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Ngành Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng: 300000
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin ( Khoa học máy tính) - Trường Đại học Hạ Long (HALONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,350,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm