Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A10, K01, D84
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 390 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2021: 26.05 điểm
Logo
Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Phương Đông (PHUONGDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 340 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ Thông tin và truyền thông - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 46,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A02, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Thành Đông (THANHDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 6,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, K01, C03
Điểm chuẩn 2021: 13.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hòa Bình (HOABINH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Máy tính và Công nghệ thông tin - Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 420 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D08, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 27.4 điểm , NLĐG: 930.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,540,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A02
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hà Nội (HANU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,862,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01
Điểm chuẩn 2021: điểm