Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt (CDNDALAT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 6,240,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học quốc tế - ĐHQG TpHCM (HCMIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 193 , ký túc xá tháng:
Học phí: 43,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Ngành Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 13.5 - 15.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 6,460,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, C04, D10
Điểm chuẩn 2021: 13.5 - 17.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, C02
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Nha Trang (NTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm , NLĐG: 580.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Kiên Giang (KGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Thủy lợi (TLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Tân tạo (TTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Điều kiện TB 3 năm THPT >= 6
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm