Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (KTCNNT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (KTKT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học An Giang (AGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, A18
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM (HIAST)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08
Điểm chuẩn 2021: 13.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Phenikaa (PHENIKAA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (VNUF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A16, D08
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (CFI)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Bình Dương (BDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ Sinh học nông, y, dược - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 46,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2021: điểm