Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị công nghệ sinh học - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) (VNU-HUS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 78 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2021: 20.75 điểm
Logo
Công nghệ sinh học y dược - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 45,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A16, D08, D90
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D08, D90
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: 100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: Tổng ĐTB 3 học kỳ , A00, B00, D01, A01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 17.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,360,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A11
Điểm chuẩn 2021: 20.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 135 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) (TNUS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 8,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, B04, D08
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Phương Đông (PHUONGDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm