Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07
Điểm chuẩn 2021: 20.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 17.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ (CTUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,296,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A02, B08, D07
Điểm chuẩn 2021: 13.5 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 155 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 12,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
Điểm chuẩn 2021: 23.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng
Học phí: 45,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, B08
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 32,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Sư phạm Sinh học - Trường Đại học Phú Yên (PYU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A02, D08
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Cửu Long (MKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 85 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B03
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại Học Đà Lạt (DLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 265 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D08, D90
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm