www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2022: 24.5 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Kiên Giang (KGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 45,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, B08, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học y dược - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 45,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A16, D08, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Nha Trang (NTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm , NLĐG: 580.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D08, D90
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: 100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: THM 3 môn 3 HK, A00, B00, D01, A01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 17.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại Học Phan Thiết (UPT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, C08, D07
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 32,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 19.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại Học Đà Lạt (DLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 265 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D08, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Quản trị công nghệ sinh học - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, C02
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học An Giang (AGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, A18
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07
Điểm chuẩn 2022: 24.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức (HONGDUC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: không có kí túc xá
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 25,620,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm , NLĐG: 550.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ sinh học - Trường Đại học Bình Dương (BDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Quang trung (QTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C02
Điểm chuẩn 2022: 14.0 - 16.5 điểm