www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 27,950,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A02, A03, A04, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (UTE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A16, D90
Điểm chuẩn 2022: 21.4 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Nha Trang (NTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D07, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 16.5 điểm , NLĐG: 580.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: ,
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D90
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 420 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01
Điểm chuẩn 2022: 24.35 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Cửu Long (MKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D04, C01, C04
Điểm chuẩn 2022: 6.0 - 15.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (UTEHY)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Sao Đỏ (SAODO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 5,678,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A09, C01
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 16.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 19.75 - 21.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PVD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, D90
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội (HICT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 16.5 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 165 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 20.35 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng
Học phí: 21,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2022: 21.5 - 26.15 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (VIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Điện lực (EPU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 20.0 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Thái Bình (TBU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 15,480,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, C14
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 15.05 điểm