Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 16.25 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A03, A10
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (UTE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A16, D90
Điểm chuẩn 2021: 20.4 điểm
Logo
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 13.5 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 500 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, A02, D07
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Cửu Long (MKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Sao Đỏ (SAODO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 5,678,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A09, C01
Điểm chuẩn 2021: 15.5 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Bình Dương (BDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Thành Đô (THANHDO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, D90
Điểm chuẩn 2021: 14.5 điểm