www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM

Mã trường: UEF

Tuyển sinh năm 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Đại Học

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/