www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Mã trường: DLA

Tuyển sinh năm 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại Học

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/