Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Mã trường: CĐT0202

Tuyển sinh năm 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
Cao Đẳng

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/