Logo

Trường Đại học công nghiệp TpHCM

Mã trường: HUI

Tuyển sinh năm 2021


THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Trường Đại học công nghiệp TpHCM
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Đại Học