Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghiệp TpHCM

Mã trường: HUI

Tuyển sinh năm 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Đại học công nghiệp TpHCM
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Đại Học

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/