Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Đại học ngân hàng TpHCM
Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao)
Đại Học

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/