www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: TYS

Tuyển sinh năm 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Dinh dưỡng
Đại Học

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/