Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Trường Đại học văn hoá TpHCM
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A)
Đại Học

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

/
/