www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Bài giảng về khám phá bản thân và lựa chọn nghề nghiệp

Khí chất khi chọn nghề -TS. Trần Văn Tính

Hiểu được khí chất của bản thân để chọn nghề rất quan trọng vì mỗi người có một khí chất riêng và mỗi nghề nghiệp khác nhau chỉ phù hợp với khí chất cụ thể của mỗi người. TS. Trần Văn Tính sẽ hỗ trợ các bạn.