www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Biểu mẫu báo cáo

Danh sách biểu mẫu báo cáo

DANH SÁCH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

NĂM HỌC ………

TTTÊN BÁO CÁOHƯỚNG DẪNFILE MẪU BÁO CÁO (Tải về)Thời gian hoàn thành
 1 Tên 1 HD 1 Link 1 TG 1
 2 Tên 2 HD 2 Link 2 TG 2
 3 Tên 3 HD 3 Link 3 TG 3
 4 Tên 4 HD 4 Link 4 TG 4
 5 Tên 5 HD 5Link 5 TG 5
 6  Tên 6 HD 4 Link 4 TG 5