www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Tìm hiểu về ngành thống kê

Ngành Thống kê là gì?

Thống kê là nghiên cứu của tập hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu. Chúng ta áp dụng thống kể để nghiên cứu các lĩnh vực khoa học, công nghiệp hoặc các vấn đề xã hội.

 

Ngành Thống kê học gì?

Theo học ngành này tại các trường, sinh viên được cung cấp nhiều kiến thức như:

Kiến thức về phương pháp luận thống kê;

+ Kiến thức về thống kê mô tả: Các đặc trưng mô tả độ hội tụ, độ phân tán dữ liệu, hình dạng phân phối,…

+ Kiến thức về thống kê suy diễn: Ước lượng và kiểm định thống kê, dự đoán thống kê, phân tích hồi qui,…

+ Kiến thức về điều tra thống kê cung cấp dữ liệu đảm bảo chất lượng phục vụ phân tích;

+ Hệ thống chỉ tiêu đo lường nguồn lực, kết quả và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế.

+ Kiến thức về phương pháp phân tích nguồn lực, kết quả và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế.

+ Kiến thức về công nghệ thông tin và hệ thống thông tin quản lý nhằm quản trị dữ liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ, kinh tế, an toàn và bảo mật.

 

Ngành thống kê ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc ở các cơ quan trong hệ thống thống kê nhà nước, Các phòng chuyên môn của các Cục thống kê cấp tỉnh, các Phòng thống kê cấp huyện , bộ phận thống kê ở các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức. Hệ thống các cơ quan thống kê các bộ, ngành, các cơ quan nghiên cứu tổng hợp, giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ khối kinh tế.

 

Ngành thống kê cần tố chất gì?

Để thành công trong ngành, người học cần đảm bảo những kỹ năng sau:

+ Kỹ năng truyền thông: Có khả năng thuyết trình và truyền đạt thông tin;

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phác thảo, định hướng, xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ trong công việc;

+ Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có khả năng điều hành, phân công, đánh giá, phát triển và duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác;

+ Kỹ năng tự chủ: Có khả năng quản lý bản thân và quản lý công việc;

+ Kỹ năng về ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, làm việc với trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 – Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 

+ Tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề: Có khả năng nhận thức và phát hiện nhu cầu thông tin quản lý của các cấp mang tính chiến lược và từ đó đề xuất cách thức giải quyết thích hợp.

+ Kỹ năng nghiên cứu: Xác định và khai thác các nguồn dữ liệu khác nhau nhằm đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển những câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn những phương pháp tiếp cận thực hành tốt nhất.