www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Tìm hiểu về ngành kiểm toán là gì, làm gì?

Ngành kiểm toán có vẻ xa lạ với rất nhiều người, hầu như họ chỉ biết qua các bài báo có liên quan đến hoạt động thanh kiểm tra của nhà nước, dựa trên kết quả của kiểm toán để đưa ra kết luận. Ngoài việc hỗ trợ điều tra, thì kiểm toán còn làm gì khác nữa, và cơ hội nghề nghiệp ra sao?

Tìm hiểu về ngành kiểm toán là gì, làm gì

Tính trung thực và hợp lý của báo cáo kế toán - tài chính

Việc kiểm toán là kiểm tra hệ thống và kiểm tra độc lập các sổ sách, báo cáo kế toán, hóa đơn, tài liệu, báo cáo tài chính để làm rõ tính trung thực, tính hợp lý của chúng.

Cơ quan pháp lý khi muốn điều tra về sự tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp, hầu như sẽ luôn cần đến kết quả kiểm toán. Các doanh nghiệp khi cổ phần hóa điều cần có các báo cáo kiểm toán từ một đơn vị độc lập, báo cáo kiểm toán chỉ rõ tính trung thực trong hoạt động tài chính của công ty, giúp các nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Trong nội bộ công ty, có thể có bộ phận không trung thực, họ điều chỉnh sai lệch các hoạt động để thu về nguồn lợi cho bản thân. Kiểm toán nội bộ xác định được các vấn đề trong tính logic hợp lý của các số liệu, chỉ ra được các số liệu không trung thực, và giúp công ty khắc phục tại các bộ phận này.

Đặc điểm công việc ngành kiểm toán

Hoạt động kiểm toán làm việc với các báo cáo kế toán, cho nên nền tảng chuyên môn kế toán đỏi hỏi phải được các kiểm toán viên nắm rõ. Một số các công việc chuyên môn như:

Kiểm toán nội bộ: thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán sử dụng cho nội bộ một tổ chức, đề xuất các hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của đơn vị.

Kiểm toán nhà nước: kiểm toán các số liệu tài chính của doanh nghiệp theo các tiêu chí pháp luật thuế - tài chính của nhà nước.

Thực hiện phân tích và tư vấn: trên cơ sở các số liệu đàu vào, từ đó chỉ ra các vấn đề liên quan, đề xuất các phương án về kế toán, thuế, tài chính, vốn...

Cơ hội nghề nghiệp của ngành kiểm toán

Kiểm toán có mối liên quan với ngành kế toán. Người làm ngành kế toán có tính chất công việc ổn định, hoạt động gắn bó với số liệu của công ty, ít có biến động và thay đổi.

Người làm trong ngành kiểm toán phải linh hoạt để tổ chức công việc sau khi đã hoàn thành việc kiểm toán tại một công ty và chuyển sang kiểm toán cho một tổ chức khác. Các công ty có số sách kế toán - số liệu không giống nhau, đó là một thách thức đối với người kiểm toán.

Với sự mở rộng của các công ty tài chính, công ty cổ phần, ngành kiểm toán đang là một ngành có nhiều tiềm năng phát triển, và có nhiều công việc để ứng tuyển.