Ngành hot hay người hot


Ngành hot hay người hot - TS. Huỳnh Anh BìnhHướng nghiệp >> Hướng nghiệp >> Hướng nghiệp

Tìm hiểu về nhà kinh tế học


Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm. Nhà kinh tế học thường sẽKhoa học xã hội và hành vi >> Kinh tế học >> Kinh tế