Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin


An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập,Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin

Tìm hiểu về ngành điều dưỡng


Đây là ngành đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xâySức khỏe >> Điều dưỡng- hộ sinh >> Điều dưỡng

Tìm hiểu về ngành quản lý bệnh viện


Quản lý bệnh viện là ngành học thuộc khối các khoa học quản lý, đào tạo các cử nhân đóng vai trò quản lý bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhàSức khỏe >> Quản lý y tế >> Quản lý bệnh viện

Ngành Địa lý tự nhiên


Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường) được hình thành trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chấtKhoa học xã hội và hành vi >> Địa lý học >> Địa lý học

Ngành Khoa học đất


Nhà khoa học đất đưa khoa học và kỹ thuật vào những vấn đề liên quan đến tài nguyên đất và nước, tham gia vào việc quản lý sử dụng đất và nước trongNông, lâm nghiệp và thủy sản >> Nông nghiệp >> Khoa học đất

Tìm hiểu về ngành y tế cộng đồng


Đây là chuyên ngành đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộngSức khỏe >> Y tế công cộng >> Y tế công cộng

Tìm hiểu về ngành răng hàm mặt


Đây là chuyên ngành đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt (RHM), đào tạo những người có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa,Sức khỏe >> Nha khoa >> Răng - Hàm - Mặt

Tìm hiểu về ngành y đa khoa


Đây là chuyên ngành đào tạo các Bác sỹ có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vSức khỏe >> Y học >> Y khoa

Tìm hiểu về ngành Công nghệ chế biến thủy sản


Công nghệ chế biến thủy sản (Aquatic Product Processing) tham gia quá trình thu hoạch, bảo quản và chế biến thủy sản. Qua các công đoạn xử lý để hảiSản xuất và chế biến >> Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống >> Công nghệ chế biến thuỷ sản

Tìm hiểu về ngành Công nghệ sợi, dệt


Việt Nam là một trong những nước có nền công nghiệp may mặc hàng đầu thế giới. Ngành công nghệ sợi, dệt theo đó cũng phát triển và thu hút một lượngSản xuất và chế biến >> Sản xuất chế biến sợi, vải, giày, da >> Công nghệ sợi, dệt