Ngành Hệ thống thông tin


Ngành Hệ thống thông tinMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Hệ thống thông tin

Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật


Sư phạm Mỹ thuật là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Mỹ thuật ởKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viên >> Đào tạo giáo viên >> Sư phạm Mỹ thuật

Tìm hiểu về sư phạm toán học


Sư phạm Toán là chuyên ngành sư phạm đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức vềKhoa học giáo dục và đào tạo giáo viên >> Đào tạo giáo viên >> Sư phạm Toán học

Tìm hiểu về ngành khai thác vận tải


Ngành khai thác vận tải là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiênDịch vụ vận tải >> Khai thác vận tải >> Khai thác vận tải

Tìm hiểu về ngành thủy văn học


Thủy văn học (tiếng Anh: hydrology, gốc Hy Lạp: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, hydrologia, nghĩa là “khoa học về nước”) là ngành khoa học nghiên cứu về sựKhoa học tự nhiên >> Khoa học trái đất >> Thuỷ văn học

Tìm hiểu về ngành thiên văn học


Ngành thiên văn học là việc nghiên cứu khoa học các vật thể vũ trụ (như các ngôi sao, hành tinh, sao chổi, tinh vân, quần tinh, thiên hà) và các hiệnKhoa học tự nhiên >> Khoa học vật chất >> Thiên văn học

Tìm hiểu về ngành hóa học


Là ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên (Toán học, Tin học, Vật lý) và các kiến thứcKhoa học tự nhiên >> Khoa học vật chất >> Hoá học

Ngành Khoa học đất


Nhà khoa học đất đưa khoa học và kỹ thuật vào những vấn đề liên quan đến tài nguyên đất và nước, tham gia vào việc quản lý sử dụng đất và nước trongNông, lâm nghiệp và thủy sản >> Nông nghiệp >> Khoa học đất

Tìm hiểu về ngành quản lý bệnh viện


Quản lý bệnh viện là ngành học thuộc khối các khoa học quản lý, đào tạo các cử nhân đóng vai trò quản lý bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhàSức khỏe >> Quản lý y tế >> Quản lý bệnh viện

Tìm hiểu về Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông


Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông hay còn gọi là ngành điện tử viễn thông sử dụng các công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị vàCông nghệ kỹ thuật >> Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông >> Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông