Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành khai thác vận tải

Tìm hiểu về ngành khai thác vận tải

Ngành khai thác vận tải là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên
Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật môi trường

Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật môi trường

Môi trường là một vấn đề mang tính toàn cầu. Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường cụ th
Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật

Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Mỹ thuật ở
Tìm hiểu về sư phạm toán học

Tìm hiểu về sư phạm toán học

Sư phạm Toán là chuyên ngành sư phạm đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức về
Tìm hiểu về ngành thủy văn học

Tìm hiểu về ngành thủy văn học

Thủy văn học (tiếng Anh: hydrology, gốc Hy Lạp: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, hydrologia, nghĩa là “khoa học về nước”) là ngành khoa học nghiên cứu về sự
Tìm hiểu về ngành thiên văn học

Tìm hiểu về ngành thiên văn học

Ngành thiên văn học là việc nghiên cứu khoa học các vật thể vũ trụ (như các ngôi sao, hành tinh, sao chổi, tinh vân, quần tinh, thiên hà) và các hiện
Ngành Địa lý tự nhiên

Ngành Địa lý tự nhiên

Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường) được hình thành trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất
Ngành Khoa học đất

Ngành Khoa học đất

Nhà khoa học đất đưa khoa học và kỹ thuật vào những vấn đề liên quan đến tài nguyên đất và nước, tham gia vào việc quản lý sử dụng đất và nước trong
Tìm hiểu về ngành hóa học

Tìm hiểu về ngành hóa học

Là ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên (Toán học, Tin học, Vật lý) và các kiến thức
Tìm hiểu về ngành Đạo diễn sân khấu

Tìm hiểu về ngành Đạo diễn sân khấu

Đạo diễn sân khấu là người dàn dựng các tác phẩm sân khấu hiện đại và cổ điển, dàn dựng và hướng dẫn cho các phong trào sân khấu quần chúng