www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Học ngành Y tế công cộng ra làm gì? Y tế công cộng học những gì?

Học ngành Y tế công cộng ra làm gì? Y tế công cộng học những gì?

Học ngành Y tế công cộng ra làm gì? Y tế công cộng học những gì?
Tìm hiểu về ngành y tế cộng đồng

Tìm hiểu về ngành y tế cộng đồng

Đây là chuyên ngành đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng