www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản

Tìm hiểu về ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản

Đây là ngành đào tạo kỹ sư có trình độ cao về kỹ thuật, quản lý và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
Tìm hiểu về Quản lý ngành nguồn lợi thủy sản

Tìm hiểu về Quản lý ngành nguồn lợi thủy sản

Đây là ngành đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; có kiến thức tốt về môi trường và nguồn lợi thủy sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản hiện đại,
Tìm hiểu về nghề kiểm ngư viên

Tìm hiểu về nghề kiểm ngư viên

Kiểm ngư viên là công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm ngư viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư và được cấp thẻ Kiểm ngư, trang phục
Giới thiệu chi tiết toàn bộ về ngành khoa học thủy sản

Giới thiệu chi tiết toàn bộ về ngành khoa học thủy sản

Ngành Khoa học thủy sản là một ngành học liên quan đến nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ngành học này liên quan đến các
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành khai thác, đánh bắt hải sản

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành khai thác, đánh bắt hải sản

Ngành Khai thác, đánh bắt hải sản là một lĩnh vực quan trọng trong ngành thủy sản và nguồn lợi biển. Nó liên quan đến việc khai thác và thu thập các
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành kiểm ngư

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành kiểm ngư

Ngành kiểm ngư là một lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ và quản lý tài nguyên thủy sản trong các khu vực nước nội địa và biển. Công việc của ngành
Giới thiệu chi tiết toàn bộ về ngành chế biến và bảo quản thủy sản

Giới thiệu chi tiết toàn bộ về ngành chế biến và bảo quản thủy sản

Ngành Chế biến và bảo quản thủy sản là một lĩnh vực quan trọng trong ngành thủy sản, có nhiệm vụ xử lý và gia công các nguyên liệu thủy sản từ nguồn
Tìm hiểu về Ngành Bệnh học thủy sản

Tìm hiểu về Ngành Bệnh học thủy sản

có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực bệnh học thuỷ sản.
Tìm hiểu về ngành quản lý thủy sản

Tìm hiểu về ngành quản lý thủy sản

Ngành Quản lý thủy sản là một ngành học liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên thủy sản, nhằm đảm bảo sự bền vững của
Tìm hiểu về ngành nuôi trồng thuỷ sản

Tìm hiểu về ngành nuôi trồng thuỷ sản

Ngành nuôi trồng thuỷ sản là một ngành kinh tế, khoa học và công nghệ liên quan đến việc nuôi trồng, chăn nuôi và khai thác các loài động vật và thực