www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?
Ngành Kỹ thuật sinh học

Ngành Kỹ thuật sinh học

Ngành Kỹ thuật sinh học
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành vi sinh – hóa sinh

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành vi sinh – hóa sinh

Ngành Vi sinh – hóa sinh (Microbiology and Biochemistry) là một trong những ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về đời sống vi sinh vật và các quá
Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học

Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô cô
Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật sinh học

Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật sinh học

Kỹ thuật sinh học nhằm đào tạo Kỹ sư có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực chuyên môn sâu và rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân lực trình độ cao