www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiể vè Ngành sinh học

Tìm hiể vè Ngành sinh học

Ngành Sinh học nói chung và công nghệ sinh học nói riêng là 2 ngành có phạm trù nghiên cứu giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Sinh học được đào tạo và hành
Tìm hiểu về Ngành sinh học

Tìm hiểu về Ngành sinh học

Ngành Sinh học nói chung và công nghệ sinh học nói riêng là 2 ngành có phạm trù nghiên cứu giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Sinh học được đào tạo và hành
Tìm hiểu về nhà sinh học

Tìm hiểu về nhà sinh học

Nhà sinh học là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các sinh vật sống ở các mức độ từ cấu trúc, chức năng các phân tử sinh học trong tế bào cho tới
Ngành Kỹ thuật sinh học

Ngành Kỹ thuật sinh học

Ngành Kỹ thuật sinh học
Tìm hiểu về sư phạm sinh học

Tìm hiểu về sư phạm sinh học

Sư phạm Sinh học là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Sinh học ở
Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?
Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học

Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô cô
Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật sinh học

Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật sinh học

Kỹ thuật sinh học nhằm đào tạo Kỹ sư có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực chuyên môn sâu và rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân lực trình độ cao
Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Ngành Y sinh học thể dục thể thao