Tìm hiểu về ngành răng hàm mặt


Đây là chuyên ngành đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt (RHM), đào tạo những người có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa,Sức khỏe >> Nha khoa >> Răng - Hàm - Mặt

Ngành Răng - Hàm - Mặt sẽ học gì làm gì?


Sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được tìm hiểu về các môn học đại cương, các môn lý luận chuyên ngành, phương pháp lý luận...Sức khỏe >> Nha khoa >> Răng - Hàm - Mặt

Tìm hiểu về nha sỹ


Nha sĩ được coi là một trong 100 nghề tốt nhất thế giới và top 4 trong 300 nghề được trả lương cao nhất thế giới. Các bạn nếu có nhu cầu tìm hiểu thêmSức khỏe >> Nha khoa >> Răng - Hàm - Mặt