www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Ngành Tổ chức và quản lý y tế

Ngành Tổ chức và quản lý y tế

Ngành Tổ chức và quản lý y tế
Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Ngành Y sinh học thể dục thể thao
Ngành Quản lý bệnh viện

Ngành Quản lý bệnh viện

Ngành Quản lý bệnh viện
Tìm hiểu về ngành quản lý bệnh viện

Tìm hiểu về ngành quản lý bệnh viện

Quản lý bệnh viện là ngành học thuộc khối các khoa học quản lý, đào tạo các cử nhân đóng vai trò quản lý bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà
Tìm hiểu về ngành quản lý bệnh viện

Tìm hiểu về ngành quản lý bệnh viện

Ngành quản lý bệnh viện là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng kiến thức về kinh doanh và quản lý trong các tổ chức y tế, đặc biệt là các bệnh viện