Học ngành Ngôn ngữ Nhật ra trường làm nghề gì?


Học ngành Ngôn ngữ Nhật ra trường làm nghề gì?Nhân văn >> Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài >> Ngôn ngữ Nhật

Tìm hiểu về ngành ngôn ngữ


Bạn sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về ngôn ngữ để vận dụng linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh. Sau đó, bạn có thể lựa chọn chuyên ngành Ngôn ngữ NhậtNhân văn >> Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài >> Ngôn ngữ Nhật