www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về Ngành nông nghiệp

Tìm hiểu về Ngành nông nghiệp

Nông nghiệp là chuyên ngành đào tạo cử nhân có những kiến thức cơ bản và hiện đại về lĩnh vực sản xuất và quản lý sản xuất nông nghiệp. Sau khi tốt
Tìm hiêu về nghề kỹ sư nông nghiệp

Tìm hiêu về nghề kỹ sư nông nghiệp

Bạn yêu thích nghiên cứu khoa học? Bạn muốn giúp đỡ người nông dân bớt lam lũ, bấp bênh? Nghề kĩ sư nông nghiệp là một con đường lý tưởng dành cho bạn
Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Ngành Kinh doanh nông nghiệp
Tìm hiểu về Ngành Kinh tế nông nghiệp

Tìm hiểu về Ngành Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế Nông nghiệp là chuyên ngành đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh
Tìm hiểu về Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Tìm hiểu về Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan là chuyên ngành đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ
Tìm hiểu về Ngành Chăn nuôi

Tìm hiểu về Ngành Chăn nuôi

có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chăn nuôi thuộc các thành phần kinh tế
Tìm hiểu về Ngành Khuyến nông

Tìm hiểu về Ngành Khuyến nông

có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến khuyến nông.
Ngành Phát triển nông thôn

Ngành Phát triển nông thôn

Ngành Phát triển nông thôn
Tìm hiểu vào nghề kỹ sư chăn nuôi

Tìm hiểu vào nghề kỹ sư chăn nuôi

Là một nghề đang có lượng cầu cao, kỹ sư chăn nuôi trở thành một ngành được nhiều bạn trẻ quan tâm thay vì lựa chọn học các ngành Kinh tế hay Điện tử
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao

Ngành Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao (hay còn gọi là Kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao) là một ngành học liên quan đến ứng dụng các công nghệ hiện