www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiêu về nghề kỹ sư nông nghiệp

Tìm hiêu về nghề kỹ sư nông nghiệp

Bạn yêu thích nghiên cứu khoa học? Bạn muốn giúp đỡ người nông dân bớt lam lũ, bấp bênh? Nghề kĩ sư nông nghiệp là một con đường lý tưởng dành cho bạn
Tìm hiểu về Ngành nông nghiệp

Tìm hiểu về Ngành nông nghiệp

Nông nghiệp là chuyên ngành đào tạo cử nhân có những kiến thức cơ bản và hiện đại về lĩnh vực sản xuất và quản lý sản xuất nông nghiệp. Sau khi tốt
Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Ngành Kinh doanh nông nghiệp
Tìm hiểu về nghề Bảo vệ thực vật

Tìm hiểu về nghề Bảo vệ thực vật

Nhà bảo vệ thực vật là người xác định, đánh giá và đưa ra giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề bảo vệ thực vật trong sản xuất cây trồng nhằm cải thiện
Tìm hiểu về Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Tìm hiểu về Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan là chuyên ngành đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ
Tìm hiểu về Ngành Khoa học cây trồng

Tìm hiểu về Ngành Khoa học cây trồng

có kiến thức và kỹ năng về Khoa học cây trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý
Tìm hiểu về Ngành Nông học

Tìm hiểu về Ngành Nông học

Nông học là ngành học trồng các cây trồng để làm thực phẩm, thức ăn gia súc, và cây lấy sợi. Nông học nghiên cứu về các loại cây trồng và tất cả các
Tìm hiểu về Ngành Khuyến nông

Tìm hiểu về Ngành Khuyến nông

có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến khuyến nông.
Tìm hiểu về Ngành Kinh tế nông nghiệp

Tìm hiểu về Ngành Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế Nông nghiệp là chuyên ngành đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh
Ngành Phát triển nông thôn

Ngành Phát triển nông thôn

Ngành Phát triển nông thôn