Ngành khoa học môi trường


Ngành Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệKhoa học tự nhiên >> Khoa học môi trường >> Khoa học môi trường

Ngành Khoa học Môi trường học gì? Ra trường làm gì? Làm ở đâu?


Ngành Khoa học Môi trường học gì? Ra trường làm gì? Làm ở đâu?Khoa học tự nhiên >> Khoa học môi trường >> Khoa học môi trường

Tìm hiểu về nhà khoa học môi trường


Môi trường là một mối quan tâm của toàn thế giới. Nhà khoa học môi trường, là người thực hiện ước mơ bảo vệ, nghiên cứu làm cho môi trường khỏe mạnhKhoa học tự nhiên >> Khoa học môi trường >> Khoa học môi trường