Ngành Kỹ thuật y sinh là gì? Ra trường làm gì?


Kỹ thuật y sinh là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế công nghệ để đưa ra giải phápKỹ thuật >> Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông >> Kỹ thuật y sinh

Tìm hiểu về nghề kỹ sư y sinh


Kỹ sư y sinh là người sử dụng các nguyên tắc sinh học và các công cụ kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm có thể sử dụng, hữu hình, sản phẩm hiệu quảKỹ thuật >> Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông >> Kỹ thuật y sinh