TỔNG QUAN NGÀNH KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP


Ngành Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp là ngành chuyên về việc lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống điều khiển trong công nghiệpKỹ thuật >> Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông >> Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá