Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học


Ngành Kỹ thuật hình ảnh y họcSức khỏe >> Kỹ thuật y học >> Kỹ thuật hình ảnh y học

Tìm hiểu về ngành kỹ thuật hình ảnh y học


Đây là chuyên ngành đào tạo cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có y đức, đồng thời, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có hiểu biết và kỹ năngSức khỏe >> Kỹ thuật y học >> Kỹ thuật hình ảnh y học