Giới thiệu về ngành hướng dẫn du lịch


Ngành Hướng dẫn du lịch là ngành học thuộc lĩnh vực du lịch, một ngành học mang tính năng động, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch. Với vai trò là người sử dụng ngôn ngữ đã lựa chọn để giới thiệu và giải thích để những khách tham quan có thêm những hiểu biết về những di sản văn hóa, những nét đặc trưng của các vùng miền dân tộc.Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân >> Du lịch >> Du lịch

Tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên du lịch


Bạn có thích đi du lịch khắp nơi mà không mất tiền? Sau mỗi chuyến đi lại còn được tiền nữa. Đó là cơ hội hết sức hấp dẫn chỉ có thể ở nghề hướng dẫnDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân >> Du lịch >> Du lịch