Giới thiệu về ngành cắt gọt kim loại


Cắt gọt kim loại là ngành nghề chuyên về các hoạt động đối với kim loại. Cắt gọt kim loại là một quá trình thực hiện việc gia công cơ khí, cắt bỏ lớp kim loại dưới dạng phôi, tạo nên những sản phẩm cơ khí có kích thước, hình dáng, độ bóng về bề mặt nhất định theo thông số kỹ thuật đã có sẵn. Thông thường, việc gia công các sản phẩm cơ khí (cắt gọt kim loại) dựa theo yêu cầu kỹ thuật từ một phôi nguyên liệu ban đầu.Kỹ thuật >> Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật >> Kỹ thuật cơ khí