Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học


Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô côKhoa học sự sống >> Sinh học ứng dụng >> Công nghệ sinh học

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?


Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?Khoa học sự sống >> Sinh học ứng dụng >> Công nghệ sinh học