Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học

Tìm hiểu về Ngành Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô cô
Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Ra trường làm gì?