Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính


Ngành công nghệ kỹ thuật máy tínhMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Công nghệ kỹ thuật máy tính

Tìm hiểu về Công nghệ kỹ thuật máy tính


Công nghệ kỹ thuật máy tính nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và những phần mềm phục vụ choMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Công nghệ kỹ thuật máy tính