Tìm hiểu về Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máyCông nghệ kỹ thuật >> Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông >> Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là gì? Ra trường làm gì?


Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là gì? Ra trường làm gì?Công nghệ kỹ thuật >> Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông >> Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa