Tìm hiểu về ngành Công nghệ may


Công nghệ may là ngành nhằm thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu về may mặc, thời trang của con người với những sản phẩm đa dạng được thực hiện thông qua hệSản xuất và chế biến >> Sản xuất chế biến sợi, vải, giày, da >> Công nghệ dệt, may