Tìm hiểu về ngành Bất động sản


Bất động sản là một thuật ngữ pháp luật (ở một số nước như Liên hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ và Bahama) có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liềnKinh doanh và quản lý >> Kinh doanh >> Bất động sản