Tìm hiểu về ngành đông phương học


Đông phương học là gì? Hiểu một cách khái quát, Đông phương học là ngành học tìm hiểu về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ, văn hóa củaKhoa học xã hội và hành vi >> Khu vực học >> Đông phương học