www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về giáo dục tiểu học

Tìm hiểu về giáo dục tiểu học

Tìm hiểu về giáo dục tiểu học
Tìm hiểu về Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Tìm hiểu về Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Đây là chuyên ngành đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninh có phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam; tin tưởng vào đường lối
Tìm hiểu về Ngành Giáo dục thể chất

Tìm hiểu về Ngành Giáo dục thể chất

Đây là ngành đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục thể chất trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Tìm hiểu về ngành Giáo dục Công dân

Tìm hiểu về ngành Giáo dục Công dân

Đây là ngành đào tạo sinh viên đáp ứng đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình
Tìm hiểu về Ngành Giáo dục mầm non

Tìm hiểu về Ngành Giáo dục mầm non

Ngành Giáo dục mầm non đang là ngành học được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ ưu tiên chọn ngành học này để theo đuổi. Đối với
Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật

Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Mỹ thuật ở
Tìm hiểu về ngành sư phạm âm nhạc

Tìm hiểu về ngành sư phạm âm nhạc

Sư phạm âm nhạc là chuyên ngành đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các
Tìm hiểu về sư phạm hóa học

Tìm hiểu về sư phạm hóa học

Sư phạm Hóa là ngành sư phạm đào tạo cử nhân khoa học nắm vững kiến thức Hóa học, có kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm cao để đảm nhận công tác giảng dạy
Tìm hiểu về sư phạm vật lý

Tìm hiểu về sư phạm vật lý

Sư phạm Vật lý là ngành sư phạm đào tạo cử nhân khoa học nắm vững kiến thức Vật lí học, có kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm cao để đảm nhận công tác giảng
Tìm hiểu về nghề giáo viên thể dục

Tìm hiểu về nghề giáo viên thể dục

Giáo dục thể dục có nhiệm vụ tổ chức các trò chơi và các thách thức nhằm thúc đẩy hoạt động thể chất ở trẻ em và người lớn trẻ tuổi từ mẫu giáo đến