Tìm hiểu về nhà kinh tế học

>> Khoa học xã hội và hành vi >> Kinh tế học >> Kinh tế


Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm. Nhà kinh tế học thường sẽ nghiên cứu về các vấn đề cụ thể hơn: các tổ chức, doanh nghiệp, kinh tế quốc tế, kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế khu vực công… 

1.Nhà kinh tế học là ai?

Nhà kinh tế học hiểu đơn giản là những người nghiên cứu về nền kinh tế. Nếu như có nhà toán học nghiên cứu lĩnh vực toán lí thuyết và ứng dụng thì nhà kinh tế học cũng có hai dạng là phát triển lý thuyết kinh tế và đưa ra các phương pháp ứng dụng thực tiễn nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển, tránh được những tổn thất, rủi ro và tạo ra sự cân bằng trong nền kinh tế, hay thống kê tác động của thiên tai nhân họa lên nền kinh tế của một quốc gia, ví dụ như công việc đánh giá thiệt hại vụ xả thải của nhà máy formosa…

  1. Nhà kinh tế học làm gì?

Hằng ngày xung quanh chúng ta có rất nhiều biến động kinh tế xảy ra. Giá vàng dao động, giá xăng tăng lên xuống… Nhiệm vụ của nhà kinh tế học là thu thập và phân tích tất cả các thông số này và dự đoán xu hướng tăng giảm của chúng trong tương lai cũng như hệ quả của chúng lên nền kinh tế vĩ mô. Họ cũng được chào mời bởi các doanh nghiệp, tập đoàn… để dự đoán biến động hay xu hướng của thị trường nhằm đưa ra đường hướng phát triển phù hợp cho doanh nghiệp, các tổ chức thương mại nhằm tạo ra doanh thu lớn nhất và hạn chế rủi ro. Thậm chí họ còn có thể làm tham vấn cho cả một quốc gia.

Công việc cụ thể của nhà kinh tế học:

– Thực hiện các khảo sát, thu thập thông tin rồi phân tích thông tin bằng các mô hình toán học, thống kê

– Giải thích và dự báo các xu hướng kinh tế

– Phân tích tác động của các chính sách kinh tế cũng như ảnh hưởng của kinh tế thế giới tới nền kinh tế quốc gia và từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp…

  1. Nhà kinh tế học làm việc ở đâu?

Nhà kinh tế học thường làm việc cho các tổ chức tư vấn kinh tế trung ương, địa phương, các công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức đầu tư. Họ cũng có thể giảng dạy trong các trường đại học hoặc các bậc học cao hơn hay phân chia thời gian giữa việc giảng dạy và làm công việc tư vấn theo hình thức bán thời gian.