Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Ngành Hành chính văn thư

Ngành Hành chính văn thư là gì?

Hành chính văn thư là ngành liên quan đến phân loại, tổng hợp, quản lý những công việc như soạn thảo, duyệt ký ban hành văn bản, chuyển giao, tiếp nhận, đăng ký vào sổ, văn bản, lập hồ sơ,…

 

Ngành Hành chính văn thư học gì?

  1. Về kiến thức

– Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác văn thư; trình bày những yêu cầu, nội dung tổng quát của công tác văn thư.

– Trình bày được các quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư: Quy trình  soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi; quy trình quản lý và giải quyết văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức; các quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể pháp luật hành chính nhà nước, thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước.

– Phân biệt được các loại văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thể thức và quy định hiện hành về kỹ thuật trình bày thể thức văn bản quản lý nhà nước; Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội.

– Trình bày được kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, quản lý văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

  1. Về kỹ năng

– Tham gia soạn thảo được một số văn bản hành chính.

– Thực hiện thành thạo các khâu nghiệp vụ trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi – đến; quản lý và sử dụng con dấu.

– Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành theo đúng quy định.

– Sử dụng được một số phần mềm tin học ứng dụng trong công tác hành chính văn thư.

– Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

Ngành hành chính văn thư ra trường làm gì?

Học ngành này, sinh viên có thể làm thư ký văn phòng, trợ lý hành chính cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong ngành, các Trung tâm lưu trữ quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương. Hơn nữa, sinh viên có thể được tuyển dụng vào làm việc ở các bộ phận khác trong khu vực văn phòng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp như: Tổ chức – Cán bộ; Tham mưu – Tổng hợp; Quản trị công sở; Quan hệ quốc tế; Lễ tân…; 

Nếu trình độ ngoại ngữ tốt, có thể được tuyển dụng vào làm việc tại khu vực/ bộ phận văn phòng của các doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể làm giảng viên tại các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học có đào tạo về ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng hoặc ngành lịch sử, văn hoá, thông tin…

 

Ngành hành chính văn thư cần có tố chất gì?

Để thành công trong ngành, người học cần:

 

  • Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao trước tập thể, pháp luật và chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc;
  • Có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc;
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tỷ mỷ, chính xác, tuân thủ các quy định về bảo mật;
  • Luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.