Tìm hiểu về Lý luận và phê bình điện ảnh truyền hình

>> Nghệ thuật >> Nghệ thuật trình diễn >> Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình


Lý luận và phê bình điện ảnh – truyền hình là gì?

Lý luận và phê bình điện ảnh – điện ảnh là quá trình phân tích và đánh giá chất lượng các sản phẩm điện ảnh và truyền hình. Ý kiến phê bình các bộ phim mới sẽ có ảnh hưởng lớn tới thị hiếu của công chúng.
Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng để trở thành Nhà lý luận và phê bình các tác phẩm điện ảnh – truyền hình.
 

Ngành Lý luận và phê bình điện ảnh – truyền hình học gì?

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về Điện ảnh học, Lịch sử điện ảnh, được hướng dẫn kỹ năng phân tích phim theo chủ đề; viết bài giới thiệu phim và bài phê bình phim. Sinh viên được hướng dẫn kỹ năng viết các loại bài tổng hợp và bài phê bình phim theo từng vấn đề nghệ thuật. Sinh viên được hướng dẫn viết bài phê bình phim ở trình độ cao; viết bài chuyên khảo về tác giả, về phong cách và khuynh hướng nghệ thuật trong phim. Ngoài ra sinh viên được học biên tập phim và biên tập báo chí. Sinh viên được hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp viết khóa luận và viết luận văn tốt nghiệp.

 

Ngành Lý luận và phê bình điện ảnh – truyền hình ra trường làm gì?

  • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh tại Viện Sân khấu – Điện ảnh; chuyên viên phụ trách về điện ảnh tại các cục, vụ, viện lưu trữ phim; biên tập viên, phóng viên tại các toà soạn báo, tạp chí; tham gia vào quá trình sản xuất trong các đơn vị, công ty thuộc lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, truyền thông; biên tập phim của các hãng phim, đài truyền hình, các công ty truyền thông, quảng cáo.
  • Đảm nhận công việc tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, truyền thông.
  • Tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành ở các trường đào tạo điện ảnh – truyền hình trong cả nước.

 

Ngành Lý luận và phê bình điện ảnh – truyền hình cần những tố chất gì?

  • Có cách tư duy bằng hình ảnh, có nghĩa là giải mã được hình tượng màn ảnh hoặc hình tượng nghệ thuật.
  • Có thái độ tích cực trong việc làm nghệ thuật.
  • Tư duy tốt, sáng tạo.
  • Đam mê các tác phẩm điện ảnh – truyền hình
  • Hiểu luật pháp.