Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Tìm hiểu về Ngành Khuyến nông

Ngành Khuyến nông là gì?

Đây là ngành đào tạo cán bộ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng về khuyến nông, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến khuyến nông.

Khuyến Nông là hoạt động khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng năng suất cây trồng, giúp phổ biến các phương pháp canh tác hiệu quả.

 

Ngành Khuyến nông học gì?

Sinh viên chuyên ngành này sẽ được đào tạo để có kiến thức rộng về khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp; có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

Ngành khuyến nông làm gì?

Khuyến nông là công tác đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nông nghiệp. Sinh viên chuyên ngành này sẽ có cơ hội việc làm tại:

  • Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông, các viện nghiên cứu.
  • Làm việc trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tham gia các dự án về phát triển nông thôn, hiện đại hóa nông thôn và phương thức sản xuất nông nghiệp.
  • Giảng dạy tại các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp, hoặc tự lập và quản lý trang trại VAC…

 

Ngành khuyến nông cần tố chất gì?

Để trở thành một cán bộ khuyến nông, giúp bà con phát triển nông nghiệp, sinh viên cần:

  • Yêu thiên nhiên, môi trường
  • Nhạy cảm và hòa hợp với thiên nhiên
  • Thích chăm sóc vật nuôi, cây trồng
  • Có khả năng nhớ tên và phân loại các loài động thực vật Thích các hoạt động ngoài trời (cắm trại, leo núi, làm vườn, lặn biển)
  • Thu thập hay nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của thiên nhiên
  • Thích xem các chương trình, thông tin về thế giới tự nhiên.