Tìm hiểu về ngành điều dưỡng

>> Sức khỏe >> Điều dưỡng- hộ sinh >> Điều dưỡng


Ngành Điều dưỡng là gì?

Đây là ngành đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

 

Ngành Điều dưỡng học gì?

Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng được cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Đồng thời, nhà trường sẽ đào tạo sinh viên các kỹ năng về chăm sóc, phát triển công người, và các kỹ năng cần thiết khác để hoàn thành tốt công việc. Sinh viên ngành này còn được huấn luyện về nghiệp vụ chuyên ngành, kỹ năng cấp cứu và nhiều môn học khác.

Ngành điều dưỡng làm gì?

Được công nhận là một nghề độc lập, Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể:

  • Cộng tác với các bác sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên và các thành phần trong hệ thống y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.
  • Các cơ sở y tế:Làm việc tại hệ thống các Bệnh viện công lập hoặc dân lập.
  • Các cơ sở đào tạo: giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung học y tế, cán bộ quản lý đào tạo
  • Các cơ quan quản lý: chuyên viên các cơ quan quản lý y tế. Chuyên viên trong các tổ chức nhà nước và tổ chức phi chính phủ.

 

Ngành điều dưỡng cần tố chất gì?

Điều dưỡng là một trong những bộ phận quan trọng của ngành y tế, nó đóng vai trò trực tiếp trong việc chăm sóc bệnh nhân, cũng như xây dựng cộng đồng. Chính vì vậy, sinh viên chuyên ngành này cần có những phẩm chất, tố chất sau đây:

  • Có tinh thần nhân đạo và lòng yêu thương người.
  • Có sự kiên nhẫn cẩn thận, tỉ mỉ và phương pháp học tập, nghiên cứu logic.
  • Có sự can đảm và có thể chịu đựng áp lực công việc cũng như áp lực dư luận.
  • Sức khỏe tốt và có thể làm việc trong một quãng thời gian dài.
  • Có tư tưởng xây dựng cộng đồng giàu mạnh.